Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Emotionell befrielse genom regression
 
Emotionell befrielse genom regression
 

 
Utgått
Tillbaka

Författare: Jan Erik Sigdell
Hemsidan: Länk till hemsidan
Info om boken: Häftad, 256 sidor, 10 schematiska teckningar.
Normalpris: 235.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-10-8
Utgivningsår:       1997
 
Jan Erik Sigdell är teknologie doktor och har varit verksam inom den farmaceutiska industrin, där han arbetat med forskning och utveckling i medicinsk teknik.

Redan under skoltiden kom han i kontakt med reinkarnationstron, som för honom erbjöd meningsfulla svar på viktiga livsfrågor. I samband med ett konsultuppdrag i USA lärde han känna Bryan Jameison och fick av honom lära sig hans icke-hypnotiska regressionsteknik. Hans intresse väcktes på allvar och så småningom (1982) började han själv hålla kurser i ämnet.

Jan Erik Sigdell har med framgång utfört ett stort antal regressioner. Vill du veta mer se hemsidan.
 
Om boken:
Många av oss bär med sig smärtsamma känslor från det förflutna. Sådana känslor, som ofta är omedvetna, komplicerar våra liv till exempel genom att skapa rädslor, blockeringar och oförklarliga fobier eller tvångsmässiga handlings- och reaktionsmönster.

Med hjälp av den regressionsmetod som utförligt beskrivs i den här boken, kan klienten återuppliva en traumatisk händelse i barndomen, i moderlivet eller i ett tidigare liv och på så sätt läka de själsliga sår som en gång uppstod. Om dessa dolda minnen blir medvetna och de gömda känslorna frigörs, förlorar de nämligen sin destruktiva makt.
 
Recensioner:
Ur Bibliotekstjänsts utlåtande av Nils-Olof Jacobson:
"Författaren... arbetar med regression och håller kurser i ämnet. Det är en psykoterapeutisk teknik, som bygger på inre föreställningar och bilder, som genom terapeutens suggestioner skapas i ett avslappnat medvetandetillstånd.

I regressionen går klienten tillbaka till tidigare perioder i livet, till fostertiden och sedan till föreställningen om ett eller flera tidigare liv. En påhittad 'hjälpare' förs in i processen och leder den. Genom denna regression, som kan ta flera timmar, kan traumatiska händelser återupplevas och försonas, och känslomässiga knutar och konflikter därigenom lösas upp...

I övrigt beskriver författaren tydligt, utförligt och pedagogiskt sin speciella metod, med schematiska teckningar."
 
Tillbaka