Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Jung och astrologin
 
Jung och astrologin
 

 
Utgått
Tillbaka

Författare: Hans Ljungqvist
Info om boken: Inbunden, 184 sidor, ca 120 teckningar i sv/v.
Normalpris: 190.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-02-7
Utgivningsår:       1993
 
Hans Ljungqvist, som är utbildad psykolog, arbetar vid sidan av privata konsultationer med seminarier och föreläsningar kring jungiansk psykologi och därtill orienterade ämnen, gentemot personalgrupper, vårdpersonal och inom olika utbildningar.
 
Om boken:
Boken är en introduktion till Carl Gustav Jungs psykologi, astrologins symbolvärld och till kopplingen mellan dem båda. Den jungianska psykologins adelsmärke – insikten om mytens, sagans och symbolernas förvandlande kraft – lyfter vår förståelse av den astrologiska traditionen till ett högre plan.

De astrologiska symbolerna talar sagans språk och sagor är dramatiserad psykologi. Och det är just sagan, inte den sönderdelande logiken, som låter oss komma i kontakt med livets och människans djupare hemligheter.

I boken återfinns en unik genomgång av Jungs eget horoskop, ett helt kapitel om Vattumannens tidsålder samt den mest omfattande förteckning över jungiansk och astrologisk facklitteratur som finns tillgänglig på svenska.

Boken vänder sig till dig som vill öka din självkännedom och finna vägen till din egen inre myt. Det är en sann sagobok för sökare.
 
Recensioner:
Gustaf Berglund, socionom, leg. psykoterapeut, Socionomen:
"Den här boken ligger förmodligen rätt i tiden. Intresset både för astrologi och Carl Gustav Jungs tankegångar har ökat starkt i västvärlden det senaste decenniet. Boken presenterar i ett litet format och på ett begripligt språk det centrala i Jungs teorier och astrologins vanligaste begrepp...

Den astrologiska grundtanken är enligt författaren att mikrokosmos, alltså människan, är en spegling av makrokosmos, alltså universum. Det stora anses alltså gå igen i det lilla. Det handlar alltså inte om någon fysisk inverkan från himlakroppar eller stjärnbilder, utan om mentala projektioner.

Stjärnbilderna existerar inte i sig själva, utan det är vi som skapar dem när vi observerar dem. Zodiaken är ingen fysisk företeelse utan en projektion av en mandala, en symbol för helhet...

Och det blev ett spännande äventyr. Trots det lilla formatet och det lediga språket innehåller Jung och astrologin väldigt mycket, som åtminstone för mig bidrar till förståelsen av de myter och symboler som bär upp vår kultur..."

Sven Magnusson, Sökaren:
"...Men varför kan man tro att astrologins tolkning av himlens utseende i födelseögonblicket har något med personens karaktär och öde att göra? Ljungqvist hänvisar till Jungs synkronicitetsbegrepp: det finns motsvarigheter mellan den mentala världen och den fysiska världen, och mellan himlen, som vi ser den, och människan... Den yttre rymden är en spegling av den inre...

För att kunna tro på astrologins mystik måste man tro att det finns en skapande intelligens bakom universum. Utifrån en materialistisk världsbild framstår astrologin som orimlig. Men om kosmos ses som en gigantisk tanke, kan ju tänkaren ha valt att skapa en värld där himlens utseende vid en människas födelse utgör ett budskap till den människan! Så alldeles omöjlig är inte astrologin..."

Ur Bibliotekstjänsts utlåtande av Bengt Bengtsson:
"Författarens framställning och argumentation lär dock inte övertyga folk som är skeptiska till astrologi som 'vetenskap'. Boken... är för den skull inte ointressant (ens för skeptiker). Särskilt de inblickar i astrologisk idétradition som författaren förmedlar känns givande och tankeväckande. Boken innehåller omfattande sak- och personregister samt lästips.
 
Tillbaka