Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Bildterapi enligt Almametoden
 
Bildterapi enligt Almametoden
 

 
Antal:

Pris:
330.00 kr
(inkl. moms 6%)
Till bokshopen - Tillbaka

Författare: Janet Svensson
Hemsidan: Länk till hemsidan
Info om boken: Inbunden, 192 sidor, 65 färgbilder och
12 teckningar.
Normalpris: 330.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-25-6
Utgivningsår:       2003
 
Janet Svensson, bildterapeut, speciallärare, dramapedagog och leg. psykoterapeut, arbetar kliniskt med bildskapande sen 1973.
I Ateljé för Bildterapi erbjuder hon en tvåårig utbildning i bildterapi enligt Almametoden, med möjlghet till ett tredje handledningsår. Hon ger också individualterapi, gruppterapi och handledning både till enskilda terapeuter och personalgrupper. För mer information se Ateljé för Bildterapi AB.
 
Om boken:
Våra inre bilder är de bilder som berör oss allra mest, eftersom de kommer från vårt eget själsdjup. Vi kommer i kontakt med dem bl.a. genom att göra bilder utifrån den här bildterapeutiska arbetsmetoden. Almametoden är ett konkret, kroppsligt och personligt sätt att genom målning uttrycka upplevelser och samtala om bilder på ett strukturerat sätt, s. k. processanalys.

Almametoden har utvecklats av Janet Svensson, som är pionjär i Sverige inom bildterapins område. I den här boken sammanfattar hon 25 år som kliniskt verksam bildterapeut. Teoretiskt har Almametoden C.G. Jungs struktur över psyket som grund. Almametoden anknyter också till objektrelationsteoretiker, främst D.W. Winnicott.

Janet Svensson betonar gränssättningens betydelse i relation till våra yttre och inre rum, transformationen: andning-kroppsrörelse-bilduttryck-verbalt språk, samt bilden som bärare av varje bildskapares potentiella utvecklingsmöjlighet.
 
Recensioner:
Ur Bibliotekstjänsts utlåtande av Marika Forsblad:
"Bildterapimetoden som beskrivs i denna skrift har utarbetats av psykoterapeuten Janet Svensson. Den utgår främst från C. G. Jungs teorier, men har även tagit intryck från D. W. Winnicotts objektrelationsteorier. Författaren beskriver konkret arbetet i olika typer av grupper – från tonåringar till vuxna – med utgångspunkt i bild, improvisation och drama, rörelser och impulser samt avslappnings- och andningsövningar. Färgens och formens betydelsebärande element beskrivs ingående liksom sökandet efter mönster i deltagarnas målningar.

Istället för tolkningar följer man bl.a. ett processanalytiskt schema utifrån Jungs "funktionskors" (tanke, känsla, förnimmelse, intuition) och tidsbegreppen "kairos" och "kronos" (cirkulär respektive lineär tid). Genom att olika uttrycksformer används inom ramen för ett bildterapeutiskt synsätt kan trådar nystas ihop kring trauman eller svåra barndomsupplevelser. Även drömmarnas meningsbärande element illustreras i ett kapitel.

Gruppdeltagarnas egna bilder ger en nödvändig och konkret illustration av processen. Ordlista och en omfattande bibliografi finns i slutet.

Boken kan intressera en stor allmänhet."
 
Tillbaka