Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Graalens gåta
 
Graalens gåta
 

 
Antal:

Pris:
218.00 kr
(inkl. moms 6%)
Till bokshopen - Tillbaka

Författare: Mariana Stjerna
E-post: mariana.stjerna@telia.com
Info om boken: Inbunden, 256 sidor, 3 svartvita foton och
3 kartor i svartvitt.
Normalpris: 218.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-32-9
Utgivningsår:       2005
 
Mariana Stjerna, som varit medial sedan barndomen, arbetade som språklärare ett antal år innan hon blev författare på heltid. Hon har skrivit flera andliga böcker, även barnböcker, och därutöver arbetat som medium (regressionsterapeut), hållit föredrag om och haft kurser i andlig utveckling och gammal visdom. Idag lever hon ett mer tillbakadraget liv i Ludvika men ägnar sig fortfarande åt att skriva böcker.
 
Om boken:
Stämmer verkligen det som står i da Vinci-koden om Jesus och Maria Magdalena? Var de ett kärlekspar och fick de barn tillsammans? Dog Jesus på korset eller ej? Och hur var det med den obefläckade avlelsen?

Varför togs reinkarnationsläran bort på prästmötet i Konstantinopel på 500-talet? Vilken funktion hade Graalen och samlade verkligen Josef av Arimatea upp Jesu blod i den vid korsfästelsen? Var finns Graalen nu och vilken mission är det tänkt att den ska fylla för mänskligheten en dag? Vem var egentligen Maria Magdalena, en hora eller ett helgon? Eller var hon i själva verket kvinnofrigörelsens moder?

Svar på bland annat dessa frågor får du i den här boken, som ger en helt ny version av Jesu liv och vad som skedde under biblisk tid. Författarens andliga kontakt har fått göra besök i den här tiden och har häpnadsväckande saker att berätta för sitt skrivarmedium. Det är dags att Sanningen uppenbaras sådan den har förmedlats till dem som velat lyssna. Men det är läsarens sak att framför allt lyssna till sin egen inre Sanning, som finns förborgad i hans eller hennes hjärta.

Innehåll:
Inledning
Hemresa från Centrala Rasen
Uppdraget
Första chocken – det fanns två Jesus!
Ännu oupptäckta pergamentrullar
Ett okänt evangelium
Jesus Ibrahim blir profet
En skimrande resa till Kashmir
I Getsemane örtagård
Jesus berättar om sina resor
Jesus upptäcker Maria Magdalena
Jesus och månglarna i templet
Nattvarden och Graalens funktion
Korsfästelsen
Mötet med lärljungarna
Uppståndelsen – en skenmanöver
Paulus möter Jesus och blir frälst
Lukas, som skötte Jesus efter korsfästelsen
Maria Magdalenas äventyrliga sjöresa
Båtresan fortsätter från Efesos till Massila
Färden till Britannien med Graalen
Den heliga Graalen får sitt gömställe
Tillbaka till Maria Magdalena i Massila
Maria Magdalena berättar om sina tidiga år
Jesus som munk i Heliopolis – Egypten
Återbesök hos Issa i Kashmir
Den ”obefläckade” avlelsen och Jesu födelse
Kusinerna Jesus och Johannes Döparen
Möte hos Maria, Martha och Lasarus
Johannes döparens historia
Maria från Bethania besöker Jesus i Heliopolis
Suffragetten i grottan
Lydias historia
Johannes, älsklingslärljungen, lämnar Patmos
Johannes uppgift i Efesos
Filosofiskt samtal med Johannes
Prästmötet i Konstantinopel och reinkarnationsläran
Biskopsmötet i Nicaea år 325
Jesus berättar sanningen om sin lära Grundvalen till sanningen
Epilog
Litteratur
 
Recensioner:

Ur BTJ:s utlåtande år 2005 av lektör Nils-Olof Jacobson

"Mariana Stjerna upplever sig ha medial kontakt med 'Jan' som ger henne budskap från änglavärlden. I denna bok gör han 'titthål i tiden' till Jesu liv. I ca 30 episoder får Jan vara deltagande observatör i händelser kring Jesus och hans samtida. Episoderna berättas lättläst och livligt, som en äventyrsbok för ungdomar, med inlagda diskussioner av religiösa frågor.

Budskapet är att Jesus var utbildad hos esséerna och i andra mysterieskolor, var gift och hade barn med Maria Magdalena, överlevde korsfästelsen, flydde till Egypten och gjorde långa resor i Asien tills han dog vid hög ålder. Maria Magdalena var pionjär för kvinnans frigörelse. Jesu bror Josef av Arimatea besökte England och deltog i att gömma den heliga graalen i Glastonbury, där den väntar på att upptäckas. Slutkapitlen sammanfattar Jesu sanna lära enligt författarens åsikt..."
 
Smakprov ur boken:
Uppdraget
”Moder Jord är inte alls i god form”, fortsatte Kualli. ”Mänskligheten lever på en lögn och den lögnen börjar få återverkningar på jordens alla folk. Det är därför dags att avslöja den lögnen och det ska vi göra i den här boken. Men det kommer att ta tid för många människor att acceptera vad vi har att berätta. Vi tänker ta reda på Sanningen genom att dra bort det förhänge som döljer ursprungets hemligheter och uppenbarar vad som egentligen hände. Hemligheterna har legat i träda under ett par tusen år. Nu ska de uppenbaras. ’Sanningen ska göra er fria’, sa Jesus. Det beror på ifall människorna kan acceptera den, säger jag.”

”Jag förstår ingenting”, sa jag och tittade Kualli djupt i ögonen. Hans ögon var mörka, nästan svarta, men de hade en gyllene punkt som lyste klar nära pupillen. Hans svarta hår räckte till axlarna och ansiktet vilade i samma outgrundliga, ädla skönhet som vi ofta ser hos indianerna. Den ljusbruna huden kontrasterade vackert mot hans syrenfärgade mantel. ”Ska jag ändra på det som står skrivet i Bibeln”? fortsatte jag.” Det vet jag inte om jag vill. Det förekommer tillräckligt mycket bråk om den gamla boken på jorden utan att vi behöver lägga oss i härifrån också.”

”Ta det inte så bokstavligt, Jan”, smålog Kualli och jag såg att Zar myste och njöt av det här samtalet. ”Det gäller ord som du ska förmedla genom ditt medium på jorden. Det är ord och inga visor.”

”Stackars Mariana”, suckade jag. ”Det är hon som får bära hundhuvudet.”
”Jag tror att hon ser det som en ära”, inflikade Zar. ”Vänta tills du får veta vad det rör sig om.”

”Gamla Testamentet är en judisk saga, byggd på verkliga händelser i historien, en del upptecknade, en del muntliga myter och sägner”, fortsatte Kualli lugnt. ”Detta har tillsammans med Nya Testamentet blivit sammanvävt till ett mäktigt epos som författats av skickliga män, mest munkar. Bakom eposet står till en början en mäktig man: kejsar Konstantin den store. Hans vilja är de lerfötter som hela Bibelkolossen vilar på. Makt och fantasi ingår som en röd tråd i verket.

Konstantin var en egendomlig, motsägelsefull härskare. Han var inte kristen, men hans sinne för ordning och reda gjorde att han beundrade kristendomens organisation. Så ville han ha det omkring sig och därför uppmuntrade han prästerna. Inte förrän på sin dödsbädd blev han kristen. Nu kommer vi till något viktigt. Konstantin sammankallade år 325 ett allmänt kyrkomöte i den lilla staden Nicaea i dåvarande Bitynien (nuvarande Turkiet). Dit kom över 300 biskopar och en mängd andra andligt intresserade och verksamma personer. Det tog hela två månader att enas om vad som nu kallas för den nicaenska trosbekännelsen.”

” ”Kualli, min vän, är det här en historielektion?” skämtade jag. ”Jag vet mycket väl att bibeln är vår religiösa urkund. Jag har aldrig intresserat mig så mycket för den, eftersom den kördes upp i halsen på en när man var liten.”

”Nej Jan, det här är ingen historielektion, bara en påminnelse för att du ska förstå din uppgift från grunden.” Nu var Kualli mycket allvarlig. ”Jag vill bara tala om att det var mycket folk och mycket bråk och ändlösa diskussioner om bibelns innehåll på det där mötet, som varade väldigt länge. De som nedtecknade den ursprungliga texten var som sagt mestadels munkar men också goda sagoförtäljare. Gamla Testamentet hade ju funnits både i skrift och muntlig tradition hos judarna under århundraden. Nya Testamentet är en hopblandning av fyra evangelier och några andra berättelser. Dessa evangelier består av ett urval som skedde på biskopsmötet. Det fanns nämligen över 80 evangelier att välja på och bibelns innehåll måste begränsas.

Det finns mycket att berätta om detta, om sökandet som inte gällde Sanningen utan vad som kunde ge prästerna mest makt över människorna. Sanningen finns inte i de fyra kända evangelierna utan i några helt andra, skrivna både under Jesu tid och kort tid efteråt. De flesta har man inte funnit ännu – och då talar jag om nutiden på jorden. Stora delar av jordens befolkning lever på en lögn. De är lurade, grundlurade. Dagens präster tror förmodligen på vad de predikar, men de vet inte hur blind deras tro är. Det finns naturligtvis bra saker också i er bibel, det var både Konstantin och biskoparna angelägna om. Men när det gäller Jesus så har både bibeln och all möjlig forskning under den tid som förflutit sedan den skrevs, kommit på villovägar och man har blandat ihop fakta på ett skrämmande sätt.”

”Men var inte Jesus en Mästare och Guds son?” avbröt jag förskräckt.
”Jovisst var han en mästerlig profet”, smålog Kualli. ”Guds son var han i den bemärkelsen att alla människor är Guds söner och döttrar. Alla människor bär en bit av Gud inom sig, mer eller mindre använd. Det var det han försökte förmedla, han satte inte sig själv i särställning som Guds favorit eller Guds enfödde son. Det var andra som gjorde det. Eftersom han dog nästan 150 år innan biskopsmötet ägde rum och korsfästelsen skedde 300 år tidigare så kunde man fritt fabulera fram regler för att säkerställa lydnad, vördnad och absolut hängivenhet gentemot den religion man skapade. Man kunde också stryka ett streck över vissa saker som är mycket viktiga. I snart tvåtusen år har man lyckats knyta bindlar för människors ögon och sätta proppar i deras öron. Där kommer du in, Jan!”

”Jag?” utropade jag förskräckt.” Vad kan jag göra åt människornas tro, än mindre åt religionerna på jorden?”
”Du kan berätta Sanningen”, svarade Kualli lugnt. ”Mer kan du naturligtvis inte göra. Men du kan inte berätta Sanningen utan att vara väl hemmastadd med den. Vi har tänkt oss att du ska få resa igen, men den här gången ska du resa till olika epoker i jordens historia och undersöka de ursprungliga skrifter och händelser som finns förborgade där. Det blir resor utanför änglakroppen, Janne! Du ska få materialisera dig i olika länder, Bibelns länder och några andra. Du ska få uppleva de rätta evangelierna och några av dem som skrivit dem. Du kommer att uppleva dig själv som ’vanlig’ människa så länge du befinner dig på en plats, men samtidigt vet du vilken din uppgift är.”

”Ska jag gå ner i olika tidsåldrar på platser som har med kristendomen att göra?” frågade jag häpen. ”Ska vi gå efter Bibeln, och i så fall efter Gamla eller Nya Testamentet?”

”Det är riktigt. Du ska ta reda på Sanningen genom att få vara med om hemliga händelser, det vill säga sådant som er bibel inte ville (eller kunde) förmedla. Gamla Testamentet bryr vi oss inte om, för det är judarnas egen historia.”
Tillbaka