Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Mod att vara den du är
 
Mod att vara den du är
 

 
Utgått
Tillbaka

Författare: Anita Åkerlund
E-post: 046712690@telia.com
Info om boken: Inbunden, 128 sidor.
Normalpris: 150.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-20-5
Utgivningsår:       2001
 
Anita Åkerlund arbetar som konsult i beteende- och språkvetenskap. Hon anlitas av företag och organisationer och har kurser och seminarier i stresshantering, chefsutbildning, konflikthantering, personlig utveckling, mental träning och språklig kompetens. Hon har akademiska betyg i bl.a. språkvetenskap, psykologi, vuxenpedagogik, socialpsykologi och sociologi. Hennes bok bygger helt på den erfarenhet hon har som människa, medmänniska och konsult.
 
Om boken:
• Har du en känsla av att du inte visar upp ditt rätta jag?
• Lever du ett liv som du egentligen inte trivs med?
• Bär du på en känsla av tomhet och meningslöshet?

Alla har vi en önskan om att få vara den vi är och leva det liv som vi innerst inne vill leva. Men hur många av oss lyckas med det och hur bär man sig åt? Svaren hittar du i den här boken som handlar om att vilja och våga möta sig själv och sitt liv.

Den här boken handlar om mod att möta det okända, det oväntade och det gömda, mod att möta sig själv, mod att tycka om sig själv och mod att påbörja och gå vidare i den personliga utvecklingen. Detta mod handlar inte om att glänta lite på dörren för att genom springan skåda in i en okänd värld. Det handlar inte heller om att slå upp dörren på vid gavel, utan om att ta bort dörren och helst hela väggen, så att det inte längre finns någon avgränsning...
 
Recensioner:
Ur Bibliotekstjänsts utlåtande av Gunilla Melander: "Anita Åkerlund, konsult i beteende- och språkvetenskap, har skrivit en bok kring begreppet mod. Hon belyser olika sidor av begreppet och målet är att läsaren, genom övningar och tankearbete, skall våga vara den han/hon känner sig vara innerst inne.

Kapitlen är korta och lättlästa, vart och ett av dem speglar en aspekt av mänskligt mod. En del övningar finns som hjälp och inspiration för läsaren. För att få ut mesta möjliga är det viktigt att läsaren tar sig tid att tänka kring bokens olika teman.

Den som längtar efter att vara mer genuin och därmed våga vara mer sig själv hör naturligtvis till målgruppen. En sådan läsare bör få inspiration till egen förändring."
 
Tillbaka