Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Människans vandring på jorden
 
Människans vandring på jorden
 

 
Slutsåld

Tillbaka

Författare: May Hedlind
Info om boken: Inbunden, 256 sidor, 10 kartor och
12 teckningar i sv/v.
Normalpris: 190.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-03-5
Utgivningsår:       1994
 
May Hedlind, idag 91 år, föddes med tydliga minnen från ett tidigare liv. Trots sina ovanliga gåvor och insikter har hon levt ett helt normalt liv. I 40-årsåldern utbildade hon sig till banktjänsteman och arbetade sedan på bank fram till pensionen.
May Hedlind har aldrig tillhört någon sekt eller andlig rörelse utan är fortfarande medlem i svenska kyrkan – även om hon på många punkter inte kan ta till sig dess teologi.
 
Om boken:
Människans vandring på jorden är en märklig bok. Den är skriven på uppmaning från den andliga världen och är en blandning av vetenskap, religion, gamla legender och andlig information. Dess syfte är att sprida andlig upplysning, ljus och kärlek på vår mörka planet, och den vänder sig till alla som söker svar på "eviga" frågor.

May Hedlind, som skrivit boken, föddes med tydliga minnen från ett tidigare liv i Frankrike i början av 1800-talet. Hon har därför alltid varit övertygad om att vi lever många liv här på jorden. Tyvärr fick hon inget stöd i sin uppfattning från den högkyrkliga miljö hon föddes in i. Hon började därför tidigt att söka kunskap om andra religioners och lärors inställning till existentiella spörsmål. Under sitt sökande fick hon andlig ledning och svar på många frågor.

Så småningom, vid 64 års ålder, fick May en direkt maning från andliga sfärer att läsa Moseböckerna samt olika verk och skrifter i historia, religionshistoira och geologi. Under sina studier fick hon mycket förklarat från den andliga världen och blev även uppmanad att samordna materialet för att sprida det. På så sätt kom denna bok till.

Boken är som sagt en blandning av vetenskap, religion, gamla legender och andlig information, vilket kan vara provocerande för många. Men May Hedlind är inte ute efter att provocera och vill absolut inte väcka debatt eller ha strid på något sätt. För henne är det dock självklart att vi måste förena tro och vetande för att uppnå en del av den stora Sanningen, för som hon säger: "Vi måste vara medvetna om att även vetenskapen kommer från Gud och bygger på andliga energier".
 
Recensioner:
Ur Bibliotekstjänsts utlåtande av Stefan Heinstedt –1995:
"Sedan barndomen har författarinnan haft minnen av tidigare liv. Efter att ha levt ett vanligt liv... upplevde hon vid 64 års ålder att hon fick en uppmaning från den andliga världen att börja läsa religionskunskap, historia, geologi m.m. Detta ledde till att hon nu vid 75 år ger ut en bok där en grundläggande spiritualistisk livsåskådning sammanställts, innehållande jordens utvecklingshistoria, världsreligionernas grundtankar och historiska bakgrund samt antaganden om förhistoriska högkulturer på Atlantis och Lemurien.

Förf. ser här ett utvecklingsförlopp styrt av den gudomliga lagen, som är inlärning, tillväxt och förädling. En grundförutsättning för detta är att människan har en immateriell aspekt som reinkarnerar och efter hand går vidare i utvecklingen. Resultatet är ett sympatiskt försök att utifrån egna förutsättningar förena en personlig livsåskådning med kända fakta till en meningsfylld helhetsbild utan de anspråk på 'budskap' och utvaldhet som ofta kan förekomma i dessa sammanhang".

Ur Religion och Livsfrågor – 1995 (utges av Föreningen Lärare i religionskunskap):
"Varje religionslärare vet att reinkarnationstanken är stark, ofta dominerande, i ungdomarnas livstolkning. Ett sätt för re-läraren att sätta sig in i elevernas värld, förutom att lyssna på dem, är att helt enkelt läsa ungdomstidningar. Ett annat sätt är att läsa de böcker som ges ut där människor beskriver sina upplevelser och sin livstolkning. En sådan bok är Människans vandring på jorden, där den nu 75-åriga May Hedlind ger sin tolkning av livet och dess mening...

I sin bok försöker hon förena tro och vetenskap. Ambitionen är att delge oss sin tolkning av de eviga utmaningarna – tidernas begynnelse, den historiska utvecklingen och de olika religionernas bidrag till människors vandring mot ett allt högre mål... Genom att författaren i perspektiv av ett långt liv lägger fram sin livstolkning så förbehållslöst och utan övertoner är den användbar på olika sätt. Dels som fortbildning för läraren, dels i undervisningen som exempel på personlig livstolkning."
 
Tillbaka