Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Stjärntecknens visdom
 
Stjärntecknens visdom
 

 
Antal:

Pris:
218.00 kr
(inkl. moms 6%)
Till bokshopen - Tillbaka

Författare: Thomas Jönsson
Hemsidan: Länk till hemsidan
Info om boken: Inbunden 176 sidor, 70 streckteckningar,
25 sv.v foton
Normalpris: 218.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-26-4
Utgivningsår:       2003
 
Thomas Jönsson ger personlig vägledning samt håller föredrag, kurser och utbildningar i astrologi, tarot och inre utveckling.
Han har tidigare gett ut bästsäljaren Tarot – den inre världsomseglingen (Solrosens Förlag 1991) som sålt i över 20.000 ex.
 
Om boken:
Visste du att vi bär alla tolv stjärntecknen inom oss och att de har starka samband med årstiderna? Varje tecken och varje årstid bär på sin egen visdom och vi präglas alla av arketyperna bakom de tolv tecknen, oavsett vilket av dem vi är födda i.

I den här boken beskrivs med hjälp av stjärntecknens symbolik den utveckling som ligger bakom resan genom året. Årstidernas växlingar kan överföras till dygnet och månvarvet, ja faktiskt till ett människoliv i sin helhet. Här finns en dynamik mellan det inre och det yttre, mellan ljuset och mörkret, mellan kropp och själ. Syftet med vår resa genom stjärntecknen är att vi ska upptäcka vårt innersta väsen. Astrologin kan därför ses som tolv vägar till självkännedom.

Stjärntecknens visdom vänder sig till dig som tror på människans inneboende kraft att förändra sig själv och världen. Den presenterar ingen genväg till upplysning men ger dig kanske några pusselbitar på vägen.

Boken är indelad i två avdelningar: Människan och kosmos, som ger en teoretisk bakgrund, och Energikalendern, där varje tecken beskrivs utförligt och där det finns förslag på hur du kan arbeta med stjärntecknet praktiskt.
 
Recensioner:
Ur Bibliotekstjänsts utlåtande av Helga Härle: "Som ett led i en utvecklingscykel som återkommer i smått och stort – i varje individs livslopp likaväl som i civilisationshistorien och naturen – presenteras de tolv stjärntecknen. Samtliga stadier upprepas i varje människas liv exempelvis utifrån årstidsväxlingarna, men är även unika faser i livsvandringen från barndom till ålderdom. Zodiaken beskrivs som redskap för förståelsen av varje fas roll för helheten, dess risker och möjligheter. Tips ges på praktiska övningar avsedda att främja förmågan att ta tillvara varje teckens – läs utvecklingsfas – möjligheter. Såväl vardagliga handlingar som meditationer föreslås, läsaren uppmanas att själv välja bland alternativen...

Beläsenheten i svensk och internationell facklitteratur märks, samtidigt hörs författarens egen röst. Texten är lättillgänglig, men även intressant för fackfolk – den representerar en typ av astrologilitteratur som tidigare saknats på svenska. Thomas Jönsson undervisar bl.a. på tarotutbildningar."

Recension av Marie Eriksson:
Det speciella. Utmärkande särdrag. Som skiljer ut – ditt unika mot mitt …
Dags att hitta det som förenar oss istället. Menar astrologen, författaren och logopeden Thomas Jönsson. "Astrologin har helt andra gåvor att ge än att betona individuella skillnader", skriver han. När det till exempel är höst och Skorpionens period, blir vi alla påverkade av just Skorpionens energi. Hela zodiaken, de tolv stjärntecknen, finns i varje person, enligt författaren.

I avdelningen Energikalendern inleds varje stjärnteckens period med ett citat: "Verkligheten är blott en illusion, fast en väldigt hårdnackad sådan", säger Fisken Albert Einstein. Stenbocken Martin Luther King hävdar: "Om man inte har något att dö för, har man inte heller något att leva för."

Om vi är i en period av mycket mörker och långa skuggor eller i en med blommande liv – här finns tips på vad vi kan arbeta med hos oss själva i varje fas.

Den mustigt mättade delen Människan och kosmos, kan med fördel läsas i små portioner åt gången. På knappt trettio sidor får Thomas Jönsson med en grundlig historisk och världsomspännade odyssé i astrologins värld, han visar på samband mellan alla cykliska förlopp i och omkring oss, från andning till årstidväxling. Pekar ut stjärntecknens motsvarighet i människokroppen och väjer inte för frågor som inte har några koncisa svar, typ: Hur kan det här astrologisystemet fungera på Södra halvklotet, där de har sin vinter när vi här har sommar?…

Här finns facetter för avancerade finsmakare och kritiska skeptiker och här kan den som aldrig förr kikat på horoskophimlen bli pedagogiskt och poetiskt guidad.

Det här verket byggdes inte på en kafferast, inget man klämmer på en eftermiddag. Trots en lättläst, musikalisk ton. För det är en bok att leva och utvecklas med, bit för bit.

Recension av Gunnar Martin Aronsson ur Sökaren
Thomas Jönsson, logoped, föreläsare och kursledare, har tidigare skrivit en bästsäljande bok om tarot: Tarot – den inre världsomseglingen (1991), där han lägger tonvikten vid självkännedomsprocessen mer än förutsägelser och även lägger in element från jungiansk psykologi.

Även i nya boken Stjärntecknens visdom prövar han att anlägga en delvis ny aspekt på astrologi: i stället för att utgå från individens specifika zodiakiska karaktäristika vill han att vi prövar att se hela året som en kollektiv rörelse genom de olika vibrationstillstånden som zodiaken representerar: ”Vi bär alla tolv stjärntecknen inom oss”, skriver Jönsson. ”Man kan säga att vi ÄR alla de tolv tecknen, oavsett vårt födelsetecken”.

Boken går sålunda igenom ett års ”Energikalender” från vintersolståndet cirka 21 dec. och inträdet i Stenbockens tecken till dess att kalendern avslutas med Skyttens tecken ca 20 dec. I vart och ett av de zodiakiska fälten katalogiserar Jönsson upp element som utmaning, skugga, vardagshandlingar, ritual, affirmation, meditation, ja, här finns till och med förslag på friskvårdsaktivitet, homeopatiskt medel, typiskt land, typisk stad och motsvarande tarokort.

Jönsson ger intryck av att vara en seriös och noggrann astrolog, hans framställning är lugn och resonerande hellre än bullrande och sensationell. Han noterar de olika invändningar mot astrologin som gjorts och som görs. Han menar att utgångspunkterna för naturvetenskaplig forskning och astrologi är annorlunda: ”En vetenskaplig undersökning skall upprepas under identiska förutsättningar. Astrologin skulle aldrig acceptera sådana kriterier; den bygger istället på att allt är försatt i en oavbruten rörelse. Därför kan två tidsmoment aldrig vara identiska – planeterna har ju ständigt nya positioner i förhållande till Jorden och till varandra.” Själv tycker jag det låter rimligt…

Kalendern kan, enligt Jönsson, ses som en inre andlig-psykologisk motsvarighet till våra yttre årstidsväxlingar i vilken cykliskt återkommande energifenomen beskrivs, och hur de kan påverka oss alla. Går vi i alltför hög grad efter vårt individuella horoskop riskerar vi att bli alltför fixerade vid just detta. Vi skall ju som individer också utvecklas i mötena med den ständigt skiftande omgivningsenergin. Genom att öka medvetenheten om dessa skiftningar får vi också nycklar till en allt större självkännedom, menar Jönsson. När förståelsen av den cykliska funktionsuppbyggnaden däremot saknas, och vi istället hänger oss åt linjära och hierarkiska system, kommer vi ur fas med naturens sätt arbeta.

Även i denna bok hämtar Jönsson näring ur Jungs tankar om det kollektiva omedvetna, arketyperna, synkronicitetsupplevelser och vårt arbete med att integrera den så kallade Skuggan (de mindre attraktiva dragen i vår personlighet). Men så var ju också Jung själv mycket intresserad av astrologin och tog aldrig avstånd från den, till skillnad från Freud och andra kända psykologer.
 
Tillbaka