Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Meditationens Sång
 
Meditationens Sång
 

 
Antal:

Pris:
190.00 kr
(inkl. moms 6%)
Till bokshopen - Tillbaka

Författare: Swami Dhyan Giten
Hemsidan: Länk till hemsidan
Info om boken: Inbunden, 216 sidor.
Normalpris: 190.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-23-X
Utgivningsår:       2001
 
Swami Dhyan Giten är utbildad både inom modern psykologi och klassiska österländska metoder för medvetenhet och meditation i USA, Italien, Sverige och Indien. Han har ca 30 års erfarenhet av individuell vägledning och av undervisning i medvetenhet, meditation, intuition, relationer, healing, kommunikation och kreativitet samt av att undervisa terapeuter, lärare och konsulter i den terapeutiska processens komponenter baserad på medvetenhet.
Att måla är också ett av hans kreativa uttryckssätt för att gestalta meditationens inre sång i yttre form. Hans meditativa konst är internationellt uppmärksammad och representerad på The World Artist Directory of Accomplished Artists, se vidare hans hemsida.
 
Om boken:
Denna bok handlar om medvetenhetens konst. Det genomgående temat är hur det inre varandet, den meditativa kvaliteten inom oss, den inre källan till kärlek och sanning, relaterar till personlig och andlig utveckling, till relationer med andra människor, till andlig kreativitet och till livet självt.

Meditationens Sång, som erbjuder nycklar till andlig mognad, bygger på en sammanställning av svar på frågor från sökare på Gitens Värld – Personlig & Andlig Utveckling på internet. De är ordnade så att de bildar en vägkarta över hela den inre resan mot andligt uppvaknande.

Boken är en inbjudan att utveckla den närvaro och det subtila lyssnande som behövs för att höra Meditationens Sång. Dess olika teman varvas också med konkreta praktiska övningar.
 
Recensioner:
Ur Bibliotekstjänsts utlåtande av Helga Härle:
"Den första halvan av denna bok erbjuder en ovanligt nyanserad vägledning i levnadskonst. Oavsett om läsaren fokuserat på relationen till sig själv, relationer till andra människor eller relationen till den egna kreativiteten och självförverkligande i yrkeslivet, så erbjuds inspiration för den fortsatta personliga utvecklingen och frigörandet av djupare resurser.

Den inledande överblicken visar hur ensidig koncentration på någondera område kan känneteckna olika utvecklingsfaser, men samtidigt leder till olika begränsningar. Således uppmuntras läsaren i en av bokens många enkla, men effektiva övningar att uppmärksamma hur dessa olika områden för personlig utveckling i själva verket kan berika varandra.

Författarens mångåriga erfarenhet av att arbeta med såväl den egna personliga utvecklingen som med att vägleda andra människor kommer till uttryck i förmågan att med enkla begrepp synliggöra olika livshållningar och livsval – som läsaren sedan själv får ta ställning till. Framställningens andra halva skildrar bland annat österländskt inspirerade metoder att vägleda andra människor.

Dhyan Giten är utbildad både inom modern psykologi och klassiska österländska metoder för medvetenhet och meditation."
 
Tillbaka