Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Vägsjälen
 
Vägsjälen
 

 
Utgått
Tillbaka

Författare: 15 skribenter om projektet Vägsjälen
Info om boken: Häftad, 80 sidor, 3 färgillustrationer
Normalpris: 94.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-29-9
Utgivningsår:       2003
 
Vägsjälenen grupp kvinnors väg till självkännedom och läkning är en annorlunda dokumentation om kvinnors ohälsa och deras väg ur den. Det är en halländsk modell för att bryta långtidssjukskrivning och hitta lusten och modet att gå vidare.
Den har skrivits av fem sjukskrivna kursdeltagare och två anhöriga till dem, fyra handledare, två personer från Försäkringskassan, en socionom/kurator och en person från Kunskapslyftet.
Redaktion: Eva Jagrell/Gunilla Boman
 
Om boken:
Vägsjälen är inte bara en bok för dig som är utbränd, eller som arbetar med ohälsofrågor. Det är en bok för alla, att känna igen sig i och att hämta lust, inspiration och tröst ur. Inte minst får den oss att ana det mod, den storhet och helhet som göms i varje människa.

Röster och kloka ord ur boken:
"Rädslan att inte duga har jag nog burit med mig från början – allt det har säkert varit en grogrund för att vilja trycka ner inåt och visa glada miner utåt."
Gunilla B-S., kursdeltagare

"...Jag som skriver detta, Gunillas man, är oändligt tacksam för den här kursen och för hur den har hjälpt Gunilla att komma vidare med sitt liv - vårt liv."
Kjell, Gunillas man

"Det skrivs och debatteras mycket idag om långtidssjukskrivningar och rehabilitering men då oftast utifrån endast ett perspektiv: 'expertens'... Det som jag tror ska gälla i allt arbete med människor och som vi lyckats med tillsammans med Vägsjälarna är att skapa ett forum där vi tillsammans medverkar och låter allas röster komma fram."
Marianne H. socionom och kurator

"Här sitter jag och tänker på varför just jag drabbades av värk och trötthet... Nu har jag fått en insikt i min situation som jag aldrig trodde var möjlig, och det tack vare Vägsjälarna."
Inger B., kursdeltagare

"Föremålet för samarbetet – den försäkrade – har blivit allt viktigare och försäkringskassans målsättning är att sätta den försäkrade i centrum. Vi inte bara får utan skall lyssna på den försäkrade för att på bästa sätt hjälpa honom eller henne tillbaka till arbetslivet."
Eva R. och Eva I., Försäkringskassan
 
Recensioner:
Marie Eriksson, Paraplyprojektet:
"Det här är en lättläst bok om tunga erfarenheter och inre upptäcktsresor. Om liv som kan ha börjat med alkoholiserade föräldrar och fortsatt med misshandlande män. Om kvinnor med en hel hög ungar, dålig ekonomi och ständig värk. Om kvinnor som slitit och fått gå hem med en diagnos och några burkar tabletter. Om magin i människan. Förmågan att förändra och förändras när det mesta ser kört ut. Om vikten av att bli sedd och få konstruktiv hjälp.

Här skriver deltagare, anhöriga och ledare om sig själva och motivationskursen. I korta, ibland dråpliga och skört sökande berättelser. Det är en bok som ger hopp. Och inte bara till långtidssjukskrivna. Bör läsas av alla som är inblandade i någon form av mänsklig rehabilitering."

Ur Bibliotekstjänsts utlåtande av Helena Mirsch:
"Denna lilla bok består av kortfattade beskrivningar från handledare och deltagare i en motivationsgrupp för långtidssjukskrivna i Laholm. Var och en berättar om hur de har upplevt den tre månader långa kursen under hösten 2002 och vad den har betytt för dem själva.

Deltagarna, som alla är kvinnor, har ofta likartade problem och berättar om livsöden som präglats av alkoholiserade föräldrar, tidigt ansvar och tunga bördor både fysiskt och psykiskt. Bland orsakerna till deras sjukskrivningar dominerar smärtproblematik.

Under kursens gång har de fått möjlighet att bearbeta sina problem med hjälp av musik, skrivande, målande och olika former av samtal m.m. Fysiskt har man t.ex. arbetat med qigong, regenerationsterapi och sjukgymnastik. Det är värdefullt att både handledarnas och deltagarnas synpunkter presenteras...

Målgruppen är främst människor som arbetar med ohälsofrågor samt andra sjukskrivna."
 
Tillbaka