Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Lägg runor om din framtid
 
Lägg runor om din framtid
 

 
Antal:

Pris:
165.00 kr
(inkl. moms 6%)
Till bokshopen - Tillbaka

Författare: Carl-Gustaf Hansson
E-post: carl-gustaf.hansson@ronneby.se
Info om boken: Häftad, 80 sidor, 5 svartvita foton,
24 runtecken, 4 teckningar.
Normalpris: 165.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-34-5
Utgivningsår:       2006
 
Carl-Gustaf Hansson, till yrket bibliotekarie, har under många år intresserat sig för nordisk järnålder och vikingatid. På ett enkelt och lättfattligt sätt – och med flera praktiska exempel – åskådliggör han här hur gammal nordisk visdom kan bli till nytta och glädje också för vår tids människor.
 
Om boken:
De nordiska runornas funktion som skrivtecken är välkänd för de flesta. Men runorna är mycket mer än så. De är också symboler för de starkaste drivkrafterna i tillvaron – de dolda och bakomliggande faktorer som leder till framgång.

Med runsymbolernas hjälp kan vi öka vår motivation och självkännedom, bli mera målmedvetna och därmed bättre rustade att möta framtida utmaningar.

Innehåll:
Inledning 5
Runornas bakgrund och historia 7
Så fungerar runorna 20
Förberedelser för uttolkningen 22
Utläggning av runorna – runhjulet 24
Runornas position i runhjulet 25
Exempel på en tolkning 28
De enskilda runornas betydelse 33
Fehu 35, Uruz 36, Thurisaz 37, Ansuz 38, Raidho 39, Kenaz 40, Gifu 41, Wunja 42, Hagal 43, Naudiz 44, Isaz 45, Jara 46, Perdhra 47, Eihwaz 48, Algiz 49, Sigil 50, Tiwaz 51, Biorka 52, Ehwaz 53, Mannaz 54, Lagaz 55, Ingwaz 56, Dagaz 57, Othala 58
Exempel på tolkningar 59
Sammanfattning 72
Litteratur 74
Den äldre nordiska (urnordiska) futharken 76
Register över runornas namn 78
 
Recensioner:

Ur BTJ:s utlåtande år 2006 av lektör Nils-Olof Jacobson

"Carl-Gustaf Hansson är bibliotekarie med intresse för nordisk forntid. Han menar att runorna inte enbart är skrivtecken utan från början var magiska symboler, och stöder detta bl.a. på uttalanden av den romerske historieskrivaren Tacitus.

Boken beskriver vad han anser är den symboliska innebörden av de 24 runorna i det äldsta runalfabetet. En runcirkel läggs av 13 runkort med baksidan upp, de vänds och tolkas. Författaren ger fyra exempel på sådana runsessioner. Han menar att en runsession inte är något ytligt tidsfördriv utan ett seriöst företag, som kan ge djupa och ibland överraskande insikter om vägskäl och val i livet. Runorna blir ett nordiskt alternativ till tarotkorten som används för samma ändamål.

Boken är välskriven och lättläst, och ger ett fantasieggande perspektiv på runorna..."
 
Tillbaka