Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Tror du på astrologi?
 
Tror du på astrologi?
 

 
Antal:

Pris:
192.00 kr
(inkl. moms 6%)
Till bokshopen - Tillbaka

Författare: Berith Boström/Åke Söderlind
E-post: berit.tage@stallhagen1.se
Info om boken: Inbunden, 160 sidor, 98 illustrationer
Normalpris: 192.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 978-91-88362-42-1
Utgivningsår:       2008
 
Berith Boström har under ett halvsekel läst, forskat, skrivit och hållit kurser och föredrag om astrologi. Hon har ställt tusentals personliga horoskop och är övertygad om att astrologi är ett viktigt hjälpmedel vid personlig utveckling.

Åke Söderlind har arbetat som radio- och tv-journalist och producerat program om samhälls-, kultur- och livsåskådningsfrågor och också skrivit ett dussin faktaböcker i olika ämnen.
 
Om boken:
Lättsmält om astrologins historia
Astrologi är den äldsta av alla världs- och livsåskådningar. Under många årtusenden har den varit ett dominerande inslag i människors vardag men också fungerat som ledstjärna för kungars och statsmäns beslut.

I den här boken får vi följa astrologin från dess födelse i Babylon för 5 000 år sedan och fram till våra dagar. Astrologin har i alla tider motarbetats, bespottats och använts av både kyrkan och vetenskapen. De flesta moderna vetenskapsmän betraktar astrologi som vidskepelse och bluff. Ändå har den fortfarande många anhängare. Fler tror idag på astrologin än på kristendomen...

Tror du på astrologi? är en bok för dem som tror på astrologi men också för dem som inte tror.
Framför allt är det en bok för dem som inte vet vad de ska tro.

Innehåll
Förord 7
I historiens gryning 9
Grekerna tar över 19
... och romarna följer efter 31
Bagdad tur och retur 40
Kyrkan fördömer och återupprättar 44
Nytt liv med renässansen 51
Trons århundraden 59
Mötet med naturvetenskaperna 66
Förnuftet går till attack 78
England – en fristad 82
Nytt sekel – nytt intresse 87
I världskrigens skugga 92
Vetenskapen vill utplåna 100
Men motbevisen räcker inte 107
En kärna av sanning? 111
En gren av psykologin? 129
Den astrologiska världsbilden 134
Röster för och emot astrologi 144
Litteraturförteckning 153
 
Smakprov ur boken:
s. 25:
Kö för att få horoskop
I början var grekerna skeptiska till horoskopen. En grekisk astronom som på 300-talet f.Kr. för första gången kom i kontakt med ett horoskop vägrade att tro på det. Men det skulle snart ändra sig. Djurkretsen slog igenom och gjorde stor succé när djurbilderna förbands med händelser, personer och gudar från den egna mytologin.

I Babylon hade astrologin varit förbehållen härskarna, varför astrologin aldrig blev populär där i egentlig mening. I Grekland däremot blev astrologin snabbt tillgänglig för alla. Människor från alla samhällsklasser ville veta vad de kunde vänta sig av sin framtid. Och astrologerna ställde upp och hjälpte alla som så önskade. Köandet efter horoskop spred sig snabbt.

För alla livets skiften
I Grekland kom också horoskopen att stegvis utvecklas och förfinas, och astrologerna tog på sig ständigt nya uppgifter. De började förutse vädret för att hjälpa bönderna att finna rätt tidpunkt att så och plantera vinstockarna. Köpmännen ville också veta rätta tiden för att ge sig ut på en resa, och om någon ville veta bästa tiden för att gifta bort sin dotter eller sälja sitt hus ställde också astrologerna villigt upp.

Anlag, yrke och temperament
Det fanns snart inga gränser för sambanden mellan planeternas konstellationer och livet på jorden. Man kunde finna ut en människas anlag, vilket yrke hon lämpade sig för och vilket humör och temperament planeterna hade gett henne.
För att de olika sambanden inte skulle motsäga varandra gällde det att testa, och de vetenskapligt inriktade grekerna lade ner mycken möda på att kontrollera riktigheten i sina teorier.

s. 32:
Ockultism ersätter religionen
Liksom i Grekland gick också i Rom de gamla religionerna tillbaka. Vetenskapen försökte fylla ut luckan men kunde inte tillfredsställa människornas behov. I stället växte det fram ett intresse för det ockulta.

En lära för alla klasser
Spådomar, tydande av varsel och tolkning av naturfenomen spelade en viktig roll i de gamla romarnas liv. Därmed låg vägen öppen också för astrologin.
De bildade romarna imponerades av det regelbundna och förutsägbara sätt himlakropparna rörde sig på. Det öppnade vägen till en vidare syn på universum, och Ptolemaios imponerande vetenskapliga skrifter spreds över hela det romerska riket.
Också de breda massorna tilltalades av tanken att kunna få reda på vad som skulle hända i deras framtida liv. Horoskopen blev något av en drog för folket.

Som en stormvind
Julius Caesar själv förhöll sig skeptisk till astrologin, liksom flera andra bekanta romare under hans tid. Men vid hans död (44 f.Kr.) hade tron på astrologin slagit igenom helt i hela det romerska riket.
Från den tiden finns tusentals avbildningar av djurkretsen bevarade. Man kan finna dem på sigill och bomärken, på smycken och medaljer, på mynt och minnestavlor, på monument och väggmålningar och på privata hus.
Zodiakens tecken uppfattades som ett slags skyddshelgon. Man bar bilden av sitt eget himmelstecken som en beskyddande amulett.

s.59:
TRONS ÅRHUNDRADEN Under 1500-talet och långt in på 1600-talet var det ingen som tvivlade på astrologin, lika litet som på Guds existens. De bildade och kultiverade likaväl som de andliga och världsliga furstarna betraktade astrologin som en självklar del av tillvaron. Hos den fick man goda råd och kunskaper om framtiden.

Förutsägelser skapar panik
Boktryckarkonsten gjorde att alla läskunniga kunde ta del av de astrologiska förutsägelserna. Almanackor – en kombination av kalender, dagbok och förutsägelser om framtiden – spreds i stora upplagor, och kända astrologer kunde framkalla panik bland både furstar och vanligt folk.
År 1524 upptäcktes det att alla planeterna skulle befinna sig i det vattenrika stjärntecknet Fiskarna. Man väntade sig en andra syndaflod, och 20 000 människor lämnade London för att undkomma vattenvågen.
I Toulouse byggde man en ark, och kurfursten av Brandenburg och flera andra tyska furstar tog sin tillflykt till bergstoppar. Det blev också ett relativt regnigt år.

Många berömda astrologer
Liksom under medeltiden var astrologerna självklara och viktiga inslag i hovlivet. Många av dem vann också stor berömmelse. När Katarina av Medici 1547 blev Frankrikes drottning omgav hon sig med magiker och astrologer. Den mest berömde av hennes skyddslingar var läkaren och astrologen Nostradamus (1503–1566).

Från 1550 publicerade Nostradamus årligen en almanacka med förutsägelser. Han fick visioner om händelser, som skulle inträffa både nära och långt fram i tiden, och skrev ner dem i form av verser med dunkelt innehåll. Det gjorde att de var tillämpliga i många sammanhang.

Intresset för Nostradamus profetior har bestått genom århundradena och ökat under kritiska situationer, när behovet av trygghet i en osäker värld stegrats. Nya upplagor av hans verk utges fortfarande. Michel Nostradamus sätter än i dag fantasin i rörelse genom sina detaljerade profetior om världshändelserna. Många anser att de stämmer förbluffande väl också med det dagsaktuella politiska skeendet. Själv var han angelägen om att klargöra att hans förutsägelser inte hade något med vulgärastrologin att göra utan grundade sig på noggranna studier i astronomi.

s. 98:
Överväldigande seger i april
Både Hitlers och tredje rikets horoskop hade förutsagt krigsutbrottet 1939 och framgångarna 1941, men också nederlagen de följande åren. Men nu pekade horoskopen lika tveklöst mot en överväldigande seger under andra hälften av april 1945.

När president Roosevelt plötsligt dog, såg Goebbels motsvarigheten till tsarinnans död under sjuårskriget och telefonerade genast till Hitler: ”Mein Führer, jag gratulerar er, Roosevelt är död. Det står skrivet i stjärnorna att andra hälften av april blir vändpunkten för oss.” Det var den 13 april 1945. Två veckor senare var både Hitler och Goebbels döda.

Per Albin Hansson studerar horoskop
Även i Sverige sökte man under kriget vägledning hos stjärnorna. Den 2 maj 1941 satt landets statsminister, Per Albin Hansson, på sitt tjänsterum och försökte dra slutsatser om den politiska framtiden – med hjälp av horoskop. I hans dagbok från den dagen kan vi läsa:
”Idag brev från horoskopmakare med förutsägelser om tillspetsning av läget. Mars ingår i Fiskarnas tecken. 16 maj – militära krisen börjar. 21 maj – solen i Tvillingarna – krisen ökar i styrka. 26 maj – nymåne – krigsfara, kungen anbefaller försvarsåtgärder, sannolikt kommer luftskyddstillstånd att införas. 2 juni – högsta beredskapstillstånd. 9 juni – fullmåne – offensiven når maximum, därefter avtar efterhand krigsfaran för Sverige.”

Horoskopet var kanske inte i detalj korrekt. Det var först den 22 juni som Tyskland anföll Sovjet. Men Sverige slapp i alla fall undan krigets fasor.
Tillbaka