Böcker >> Känslor och relationer >> A som i Adam och autism
 
A som i Adam och autism
 

 
Antal:
- Utgått, ett fåtal kvar på förlaget
Pris:
150.00 kr
(inkl. moms 6%)
Till bokshopen - Tillbaka

Författare: Barbro Högstrand
E-post: barbro.hogstrand@hotmail.com
Info om boken: Inbunden, 160 sidor, 2 sv/v foton.
Normalpris: 150 kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-04-3
Utgivningsår:       1994
 
Barbro Högstrand är antroposof, författare, kosmopolit och mamma till fem barn från tre olika världsdelar. Medmänsklighet är vad hon helst sysslar med och kärleken finns alltid med i det hon skriver.
Så här säger hon apropå boken: "Det är ingen katastrof att få ett handikappat barn, men det är både krävande och utvecklande." Barbro Högstrand når du på telefon 0156-175 67 och under adress Trosalundsgatan 1B, 619 32 Trosa.
 
Om boken:
Den här boken handlar om Adam, som kom till Sverige från Korea endast några månader gammal. På ett tidigt stadium upptäckte de nya föräldrarna att allt inte stod rätt till med honom. Men först vid fem års ålder fick han en någorlunda säker diagnos: han hade en hjärnskada, perceptionsstörningar och många autistiska drag. Så småningom stod det klart att han inte kunde bo kvar hemma.

I boken berättar författaren om hur det är att ha ett annorlunda barn, om svårigheterna att ge det rätt hjälp, om glädjeämnena, om hur det är att kämpa mot byråkrati, bristande inlevelseförmåga och ren dumhet, när man är en vanlig ledsen och sårbar mamma.

Boken handlar mycket om känslor och relationer och borde läsas av alla som vill ha ett medmänskligare samhälle. Hur det gick för Adam kan du läsa i boken Hur gick det sen? – Om Adam, autism och ett vuxenliv, som kom ut 2007 på Solrosens Förlag.
 
Recensioner:
Ur Bibliotekstjänsts utlåtande av Margareta Wigren:
"...Förf. beskriver här de svårigheter det innebär att hos olika instanser söka svaret på frågan vad barnets beteendestörning beror på. Hon ger också råd och stöd i hur man som anhörig kan stödja ett handikappat barn i dess vidare utveckling... Barbro Högstrand ger en utlämnande beskrivning av de 19 år hon och Adam haft tillsammans med perioder av besvikelse, oro, glädje och triumf. Det är en lättillgänglig och viktig bok som även med fördel kan användas i utbildningar i handikappomsorg."

Ken Wirde, Landstingsvärlden:
"Boken är en kronologisk redogörelse över en mors desperata och nästan övermänskliga kamp för att hennes handikappade son skall få ett så värdigt och humant liv som möjligt...

Jag vet inte hur medvetet och litterärt vald denna speciella dramaturgi egentligen är. Utan tvekan ger den effekt hos läsaren, som förvånas och förargas å författarens vägnar. En trevande inledning övergår i en känslig och genomskådande skildring. Och grundproblematiken formuleras trots allt med uppenbar självinsikt: Hur skydda sitt barn utan att bli överbeskyddande?

Högstrand är mäktig en finstämd vardagsskildring. Hon återskapar trovärdigt Adams omskakande väg mot vuxenlivet som förtidspensionerad autist och analfabet på Solåkrabyn. Nästan lika övertygande låter hon om den egna utvecklingen; hur hon försonas med Adams handikapp och inte längre förväntar sig att sonen ska bli frisk".

Ulla Strängberg, Femina:
"Det bästa med boken är att den inte faller i 'handikappfällan': att vi frestas tycka synd om barn och moder. Barbro Högstrands bok är en uppgörelse inte bara med myndigheterna, utan också med de egna motstridiga känslorna och med rollen som handikappförälder."
 
Tillbaka