Böcker >> Personlig och andlig utveckling >>Den inre dansen
 
Den inre dansen
 

 
Antal:

Pris:
200.00 kr
(inkl. moms 6%)
Till bokshopen - Tillbaka

Författare: Lena Brunefors
Hemsidan: Länk till hemsidan
E-post: lena@brunefors.se
Info om boken: Inbunden, 144 sidor, 32 färgteckningar
Normalpris: 200.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-09-4
Utgivningsår:       1996
 
Lena Brunefors, fil.kand. i beteendevetenskapliga ämnen, har arbetat som assistent på ungdomsfängelse och därefter inom frivården. Hon har också arbetat med konsultationer i självkännedom och personlig utveckling. Lena betraktar sig som en sökare och vill gärna dela med sig av det hon hittills funnit.
 
Om boken:
Boken är en inspirerande modell i självkännedom för dig som vill växa och mogna som människa, man eller kvinna. Författaren skriver om betydelsen av att ha en ständigt pågående inre dialog mellan sitt intellekt och sin känsla (den inre mannen och den inre kvinnan). När dialogen fungerar som bäst kan den liknas vid en dans...
Ett 30-tal fyndiga färgteckningar förmedlar författarens budskap i ett nötskal.

Om du vill förändra ditt liv och dina relationer till andra är det din inre verklighet, dvs. dina tankar, du ska förändra. För det du upplever i det yttre är en spegling av ditt inre. Så enkelt men ändå så svårt att förstå. Då är det mycket lättare att skylla på andra...

Ingen är idag okunnig om att vi i västvärlden värderar den aktiva, manliga principen högst. Att handla, ge ut och att leda är något eftersträvansvärt. Den passiva, kvinnliga principen däremot, att vara stilla och intonande, att ta emot och låta sig ledas, anses ofta som något sämre och mindre värt. Det råder alltså en stor obalans i värderingen av det manliga och kvinnliga i världen.

För att åskådliggöra problematiken på ett mer konkret plan, beskriver författaren en dialog som hela tiden pågår inom oss som en relation mellan den inre mannen och den inre kvinnan. När relationen är som bäst blir den som en dans, ett flöde, där den inre kvinnan känner och den inre mannen handlar i samklang med den känslan.

När det blir obalans mellan det manliga och kvinnliga inom oss mår vi dåligt och hindrar oss själva från att visa vårt sanna jag. På det yttre planet tar det sig i uttryck i stress, fysisk och psykisk ohälsa, dåliga relationer och i värsta fall misshandel, krig och våld. Ju mer vi kan skapa en harmonisk balans inom oss, desto mer kommer den att materialiseras i vår yttre värld.
 
Recensioner:
Ur Bibliotekstjänsts utlåtande av Stefan Heinstedt:
"...Hon (förf.) ser sitt liv och arbetet med andra i perspektivet av reinkarnation och en andlig verklighet, men lägger här tyngdpunkten vid det inre barnets bearbetning av upplevelser och frustrationer. Med exempel från sitt eget liv och människor som hon väglett visar hon hur det enligt hennes uppfattning kan ske en inre läkning.

En stor mängd teckningar ger symboliska framställningar av den inre processen och ett antal övningar avser att ge kontakt med känslor och skapa inre mening. Jämfört med många alster i genren framstår boken som trovärdig och utan vidlyftiga anspråk."

Recension av Lisbeth Wikström, fil.mag., dipl. psykoterapeut:
"Att vara den du är ämnad att vara som människa uttrycks i bokens titel och innehåll. Den vackra metaforen 'den inre dansen', som författaren utvecklar förmedlar harmoni och livsbejakelse. Värderar du livets existens kan du upptäcka 'att vara' i stället för 'att göra' i denna bok. Författaren bejakar både de kvinnliga och manliga potentialerna yin och yang inom samma person. Den inre egna dialogen är då i samklang med en inre dans i helhet och harmoni.

Bokens inledande kapitel utvecklar den inre dialogen med det osynliga lilla barnet som inte blivit sett och bekräftat av närstående. Som vuxen kvarstår sårbarheten, men då förtäckt. Hur den psykiska smärtan kan förlösas beskrivs genom att uppleva och dela den med en annan människa. Med målade teckningar illustreras en del av den dysfunktionella inre dansen, samt när den inre mannen bjuder upp sin inre kvinna till en öppen dialog.

Det yttre och inre livet blir då en dans i samklang. Där den ena omväxlande tar emot och ger i ett ömsesidigt beroende – det ideala, fritt från offerrollen. Vidare beskrivs övningar och affirmationer till ökad personlig insikt. Boken avslutas med författarens berättelser om några människors väg till ökad självkännedom.

... Innehållet är lätt att ta till sig även för den inte insatta läsaren. Budskapet är enkelt men ändock hör det till livets paradoxer, så svårt att leva efter.

Då boken aktiverar läsarens egna reflektioner och kan öppna slutna rum, är boken lämplig som bredvidläsning inom högskolans hälso- och sjukvårdsutbildningar för att relatera abstrakta teorier i ett konkret personligt perspektiv".

Ur Ljusårets recension av Karin Erika Johansson:
"Om det är obalans i vår yttre värld är det en spegling av den inre. Lena Brunefors, författare till Den inre dansen, har genom sitt arbete med sig själv och andra försökt att hitta jämvikt i livet genom att balansera den inre mannen och den inre kvinnan. Känslorna eller språket är inte könsbetingade, vi har alla, oavsett kön, tillgång till den inre mannens och den inre kvinnans hela register av beteenden.

Boken handlar om hur dialogen mellan de två inre kontrahenterna kan flöda och bli som en behaglig och respektfull dans. Och hur den inre dialogen avspeglas och ger resultat i omvärlden.

Lena Brunefors berättar om människor hon mött i sin praktik och deras erfarenheter, om vikten av att lära känna sitt inre barn. Här ingår också övningar som underlättar för mannen och kvinnan att tala med varandra. En del av boken åskådliggör i form av en serie lättfattliga illustrationer hur mänskliga relationer kan se ut. Brunefors bok kan bli din danslärare om du vill öka din självkännedom genom att lära känna både mannen och kvinnan inom dig. Du kan också göra som författaren, se filmen Strictly Ballroom och bli inspirerad".

Ur Tidningen Må Bra, 9/96:
"En liten klokbok är Den inre dansen av Lena Brunefors, beteendevetare som bl.a. arbetat på ungdomsfängelse, numera konsult i personlig utveckling. Titeln syftar på att vi behöver balans mellan det manliga och kvinnliga inom oss. Bokens innehåll är märkvärdigt konkret och lättbegripligt, illustrationerna rara och formatet behändigt".

Så här tycker några som läst boken:
Christina Davidsson: "En lättläst och inspirerande bok som speglar vår inre värld i färgstarka bilder."

Monica Borg:
"När jag läste Den inre dansen och studerade de underbara bilderna som så målande beskriver oss människor i olika situationer i livet, blev jag så hjärtinnerligt glad. Trots det mödosamma inre förändringsarbete som skildras i boken tycker jag att den är så härligt livsbejakande och uppmuntrande. Är jag i obalans bläddrar jag bland bilderna och finner oftast någon figur som hjälper mig återfå jämvikten. Boken är som ett uppslagsverk."

Ewa Lindström Carlsson:
"Jag har läst Den inre dansen med stor behållning och tycker att den behandlar djupa saker på ett enkelt sätt. Man kan läsa boken på olika plan."

Carl Englund:
"Till den som likt mig själv är en något skeptisk nybörjare, men som ändå är nyfiken på självkännedom och personlig utveckling så erbjuder boken Den inre dansen en utmärkt lässtund. Med korta kapitel och beskrivande exempel behandlar boken många av de områden som vi alla dagligen kommer i kontakt med såsom sorg, vrede och ängslan. Dessutom kryddas 'lektionerna' med mycket trevliga och upplysande teckningar som beskriver de ibland komplicerade koncepterna på ett mycket underhållande sätt."

Birgitta Sjöde Sandy:
"Tack för en underbar och tankeväckande bok! Du har satt ord och bilder på många av mina tankar och drömmar, och det känns bra. Den här resan, eller inre dansen som du kallar det, är nog det tuffaste jag gjort och då är det skönt att se att mina tankar och mitt levnadsöde delas av fler människor."

Kjell Hansson:
"Med sitt fina bildspråk och många exempel ur verkligheten berättar Lena Brunefors i Den inre dansen på ett enkelt och engagerat sätt om djupa och svåra frågor. Det är en stor konst att skriva levande och okonstlat om inre tankeprocesser, utan att det blir pretentiöst eller självupptaget. En fin tankebok att dra sig undan med i den egna vrån eller som underlag för diskussion i konsultationer och studiegrupper."
 
Tillbaka