Förlaget
 

Solrosens Förlag, som startade sin verksamhet hösten 1991, ger ut böcker i personlig och andlig utveckling, om känslor och relationer, om hälsa, naturmedicin och nya terapiformer samt för barn och ungdom.

Visionen är att Solrosens Förlag ska vara ett levande, föränderligt företag, som sätter människan i centrum och som arbetar för det sanna, det goda och det sköna.
Visionen bygger på den nya tidens helhetssyn på tillvaron, tillit till människans obegränsade, gudomliga, inneboende resurser samt medmänsklighet och kärlek. Den utgår från att allt hänger ihop och att helheten är större än delarna tillsammans.