Uppstigningen (Ascension)
 


Uppstigningen. Mänskligheten står idag inför stora, omvälvande förändringar och vi befinner oss mitt i den frekvenshöjande process som kallas Uppstigningen, på väg mot Enhet. Det innebär att planeten Jorden och alla dess invånare som har öppnat sig för Ljuset, Kärlek, Glädje, Harmoni och Empati kommer att förflyttas till en högre dimension, enligt ett gudomligt dekret, och därmed lämna dualiteten.

Nedanstående 'personligheter' känner Solrosen stort förtroende för. Som läsare avgör du själv vad du kan och vill ta till dig genom att lyssna till din inre röst och ditt hjärta.

Sheldan Nidle
Sananda
Saint Germain
Mike Quinsey
SaLuSa
Matthew Ward
Montague Keen
NESARA
Lord Emanuel
Aisha North
Arkturierna
Ashtar Command
Wanderer of the Skies
Andra kanaliseringar
Rymdskepp Athabantian
Rymdskepp Alfa

Eftersom världen ser ut som den gör idag ser Ljusarbetare över hela jorden det som sin uppgift att hjälpa till att manifestera denna nya värld, den Gyllene Tidsåldern.

Om du vill ha mer bakgrundsinfo eller läsa tidigare kanaliseringar, gå in på
www.galacticchannelings.com och www.st-germain.se (Blog).