Uppstigningen (Ascension) >> Montague Keen
 

Den engelske författaren Montague Keen dog 2004 och 2 år senare registrerades Montague Keen Foundation, vars främsta syfte är att stödja mänsklighetens framåtskridande genom utbildning och innovativ forskning (alternativ medicin och healing, ekologisk odling, alternativa energikällor och forskning som rör livet efter döden). Det är hans älskade hustru Veronica som kanaliserar honom.

Läs mer om Montague Keen Foundation på
www.montaguekeen.com

2014
Montague Keen - 13 juli 2014.pdf
Montague Keen - 6 juli 2014.pdf

2013
Montague Keen - 15 sept. 2013.pdf
Montague Keen - 8 sept. 2013.pdf
Montague Keen - 1 sept. 2013.pdf
Montague Keen - 18 aug. 2013.pdf
Montague Keen - 11 aug. 2013.pdf
Montague Keen - 4 aug. 2013.pdf
Tillbaka