Intervjuer >> Maria Magadalena och Jesus var gnostiker - Solrosen 1
 


Starta youtube-klippet genom att klicka på bilden ovan.

Intervju med Jill Angelis om hennes bok Livets väv
av Gunilla Boman, Solrosens Förlag

Film 1: Maria Magadalena och Jesus var gnostiker

Jill Angelis, din bok Livets väv handlar om Maria Magdalena och Jesus underbara kärlekssaga för över 2000 år sedan. Men den handlar också om deras gemensamma liv, familj och livsfilosofi, gnosticismen, som de undervisade folket om på sina vandringar i Galiléen.

Jag har några frågor innan vi börjar själva intervjun.

• I boken kallar du Maria Magdalena för Mariammi och Jesus för Jeshua ben Josephus, varför?
• Du berättar också om deras liv tillsammans. Var dom ett par?
• Hur har du kunnat skriva den här boken så levande och detaljerad?

Så till intervjufrågorna:

Vad innebär gnosticism?

Jill: Gnosticismen är inte en religion utan en filosofi eller visdomslära om att se livet ur dess naturliga perspektiv. Gnosis (grekiska: insikt, kännedom, kunskap) har inget med samhällsnormer och religiösa dogmer att göra, utan bygger på människans medfödda natur och vad man upplever genom resonansen från vad hjärta och hjärna tar till sig av livet.

Praktiskt sett står hjärtats känsla för sant kännande och upplevande. Teoretiskt sett står hjärnans tanke för teori och begrepp, där teori inte är en upplevelse utan ett inlärt begrepp. Både hjärtats praktiska upplevelse och hjärnans teoretiska begrepp står tillsammans för symbiosen: begrepp – vetskap, och känsla – upplevelse: jag vet, jag känner och jag upplever. Vi känner igen uttrycket ”att tänka med hjärtat!”

Gnosticism betyder JAG ÄR KROPP – SJÄL – ANDE. Denna treenighet är varje människas HELA JAG och Hela Jagets Ande står för Kärlek. I den kärleken upplever vi att Jag är Du och Du är Jag och att vi alla är delar av Helheten i Modern/Fadern (Gud). Denna gudom är Hel Ande som betecknar Den Allomfattande Villkorslösa Kärleken. Allt liv hänger samman!

Jeshua och Mariammi levde sin filosofi och var de som företrädde den på sin tid och förkunnade den för människorna som samlats omkring dem.

Vad skiljer gnosticismen från organiserade religioner, t.ex. kristendomen? Och vad innebär denna filosofi för människan?

Jill: Jag tar upp de mest väsentliga olikheterna mellan Jeshuas och Mariammis filosofi och den organiserade religionens trosläror, för de skiljer sig verkligen åt! Ta till exempel människans treenighet: kropp, själ och ande, som betecknar människans Helhets Gudomliga Själv, vilket betyder att hon inte behöver gå utanför sig själv för att nå Modern och Fadern (GUD), därför att hennes egen gudomlighet genom ANDEN står i direkt förbindelse med GUD, förklarar Jeshua.

Just en sådan sammansmältning mellan Gud och människan, den villkorslösa kärleken fri från övermakt, kom att stå i skarp kontrast till den religiösa, dogmatiska troslärans villkorade övermakt, som säger att människan endast når Gud med hjälp av de som representerar trossamfunden.

Jeshua talade om den ”heliga kalken”, sinnebilden av ”föderskan som det heliga kvinnliga”, om hur han såg på sexualiteten och hur människan behöver förhålla sig till den. Dessa tre grundpelare i Jeshua och Mariammis livsfilosofi är helande och skänker frid och mening med Livet:

1) Deras löfte till människorna om den ”okränkbara Helheten”: människans treenighet och därigenom samhörighet med Gud. Människan behöver få insikten och bli medveten om detta!

2) Den heliga kalken, rummet där Livet föds i urvattnet hos föderskan, står för det Heliga Kvinnliga.

3) Sexualiteten – den som föregår treenigheten Modern, Fadern, Barnet: Moderns mottagande av Faderns givande, det ömsesidiga skapandet av det tredje Livet – Barnet. Om detta undervisade Jeshua på ett nymodigt och pedagogiskt sätt och han vände sig specifikt till männen i den församlade gruppen! Och genom hans mun kom ord som skapade vackra bilder av det heliga mötet, sinnebilden av Hieros Gamos, som är den högsta formen av kärlek mellan man och kvinna.

Det här var revolutionerande och omtumlande nyheter, för man var sannerligen inte van vid att i offentlighetens ljus, eller över huvud taget, ha någon sexualundervisning! Detta spred sig snabbt bland folket och gav upphov till stark kritik främst från de religiösa leden. Officianterna av den officiella religionen protesterade och skrek upphetsat efter honom och till åhörarna som samlats runt Jeshua: ”Denne man är en trollkarl och han talar djävulens språk”; och med dessa anklagelser kom Jeshua att bli utestängd från synagogorna!

I senare tider har eftervärlden skapat myter om kalken och gett den en helt annan sinnebild och definition än vad den ursprungliga hade. Allt detta finns återgivet i min bok Livets Väv.

Tillbaka