Intervjuer >> Livets väv, Kunskapens, Livets och Visdomens träd - Solrosen 3
 


Starta youtube-klippet genom att klicka på bilden ovan.

Film 3: Livets väv, Kunskapens träd, Livets träd och Visdomens träd

Om Livets Väv – Jordens DNA-system. Vad handlar väven om?

Jill: I boken berättar Mariammi om upplevelsen hon fick på berget hemma i Magdala. Där berättar hon om Väven och hur det var att få beskåda den med sina andliga ögon. Den här väven är vår jords DNA-system, något som dagens forskare vet om och har nosat på. I den här väven finns allt, den bär på minnet av vår jords födelse och allt liv som funnits och finns och kommer att finnas här. Och precis som människans DNA påverkas väven av mänsklighetens beteende i alla de tider som den funnits på jorden.

Mänsklighetens negativa beteende så som girighet, våld, hat och krig har skadat väven och gjort hål i den. För att kunna laga väven behövs mängder av positiv energi, och det kan vi människor uppbåda genom att vara kärleksfulla mot varandra och mot djur och natur! Det alla forskare nu är överens om är att hela Universum är en geometrisk skapelse, till och med den lilla regndroppen eller snökristallen är en perfekt fulländad geometrisk form.

Den här väven ritade Jeshua och Mariammi upp i sanden, som de ungdomar de då var! Ur det mönstret framkom geometriska formler och bilder, däribland den sexuddiga stjärnan. De ritningar som Jeshua gjorde i sanden finns återgivna och förklarade i boken. Det som fascinerat mig starkt är den sexuddiga stjärnans form och hur punkterna i ytterändarna och de punkter som uppstår när linjerna korsar varandra motsvarar olika toner. Följer man de fjorton punkterna i stjärnan kan man skapa melodislingor. Mariammi beskriver i boken hur man kan sjunga dessa toner. Och det som är än mer fantastiskt är att genom att sjunga dessa toner, kan vi människor påverka väven och hjälpa till att hela den. Och nog skulle vi väl kunna göra det tillsammans?

Kan du förklara begreppen ”Kunskapens träd”, ”Livets träd” och ”Visdomens träd” och hur de hänger ihop?

Jill: Kunskapens träd står för: hjärna, teori, begrepp, tanke, institution, maskulinum. Livets träd står för: hjärta, känsla, upplevelse, rymd, innehåll, femininum, födelse. För att uppnå ett balanserat liv på jorden behövs HELHETEN. Helheten skapas genom en sammansmältning av de båda egenskaperna som Kunskapens träd och Livets träd står för: MANLIGT och KVINNLIGT, HJÄRTA och HJÄRNA. Tillsammans skapar de Visdomens träd, Visdom och Kunskap, Helhet och Balans, Frid och Harmoni. HELHETEN är alltid återkommande i Jeshuas och Mariammis livsfilosofi. Alltifrån den enskilda människans treenighets helhet (kropp, själ och ande) till helheten människor emellan, helheten med naturen och helheten med Modern och Fadern.

I boken berättar Mariammi om hennes och Jeshuas resa till Egypten och om De vise, det fredsälskande folket från en av Sjustjärnorna i Plejaderna. Varför är deras insikter så viktiga för oss här på jorden idag?

Jill: För att i varnande syfte visa oss alla misstag som de hade gjort, så att vi inte upprepar dem här på vår jord! De ville förmedla de insikter och kunskaper de själva fått genom en högre medvetenhet och som de gått igenom på sin jord! De nämner könsdiskriminering, separationer mellan människor och separation från Modern och Fadern, girighet, övermakt och våld. De levde i Kunskapens träds anda, ett liv och en tillvaro utan inblandning av Livets träd och dess egenskaper.

De insåg till slut återverkningarna av att ha levt i ett maktfullkomligt patriarkalt styre utan sin motpols kvinnliga inflytande. De upplevde hur livet resulterade i kyla och tomhet och insåg att de saknade livets verkliga värden. Det heliga kvinnliga, som förenar könen och utgör Balans och Helhet, var den felande länken som fick dem att vilja ändra denna inriktning och BÖRJA LEVA! Men insikten kom försent, resultatet av denna ensidiga livsföring resulterade i en slocknad värld.

Tillbaka