Intervjuer >> Då man är hel i sig själv kan man vara hel med varann - Solrosen 4
 


Starta youtube-klippet genom att klicka på bilden ovan.

Film 4: Då man är hel i sig själv kan man vara hel med varandra

Vad menade Jeshua när han uttryckte orden att ge tillbaka människan till sitt Själv?

Jill: Den samvaro och gemenskap som människorna upplevde med Jeshua och Mariammi, och den enkla filosofi de undervisade i, helade människan både kroppsligt och andligt, för i denna helandeprocess blev hon samtidigt befriad från religionens övermakt, som tagit hennes Själv – hennes gudomlighet – ifrån henne, och därmed sänkt mänsklighetens värde och gjort människan försvagad, vilsen och beroende.

Vad dessa två livsvandrare gjorde var att ge varje människa en kompass att finna vägen till sig själv och därmed hitta sin egen kraft och trygghet i sin gedigna Gudomliga kärna. De lärde dem att förstå att vi alla i vår Helhet är lyktor som lyser! Tala om VILLKORSLÖS KÄRLEK! Vad som mer ingick i deras filosofi när det gällde församlingsgemenskapen var att Jeshua ville att också kvinnorna skulle ha rätt att tala i församlingen och leda deltagarna i bön – det skulle inte vara så att det stod en man längst fram som ensam predikade inför en församling.

Att vara hel Ande är att få inre frid. För vår jords räkning skulle det betyda att vi människor är medvetna om vem och vad vi är, då ser vi också gudomligheten hos våra medmänniskor och på så sätt skapar vi alla frid med varandra. Sådana insikter hos människan skulle lägga grunden för fred mellan folken, och detta var de viktigaste hörnstenarna i det fredsarbete som var Jeshuas och Mariammis livsuppgift!

Jag ska tillägga att det framförallt var filosofin om människans Gudstillhörighet, den heliga kalken och synen på sexualiteten som var anledningen till det Stora Rådets huvudanklagelser mot Jeshua och Mariammi, och detta beslut fällde dödsdomen över Jeshua!

Hur menade Jeshua när han sa att det är viktigt att vara hel i sig själv för att kunna vara hela med varandra?

Jill: Om man går in i en parrelation med dålig självkänsla gör man sig beroende av sin partner. Detta kan skapa oro. Dålig tillit till sin partner och känslan av underlägsenhet skapar i värsta fall svartsjuka i förhållandet. Det gäller, som i allt annat i en människas liv, att inte förminska sig själv utan att sträva efter att bli hel i sig själv. Är du hel i dig själv får du tilltro till dig själv och kan vara stark, och då händer det saker: du tror, kan och vågar både ta emot din partners kärlek och ge din partner din kärlek helt och fullt, och ni tar steget in i den sjunde himlen! Att bli hel i sig själv är att sluta förminska sig själv och sina förmågor! På s. 133 i boken finns en beskrivning av hur du kan träna dig på att bli hel i dig själv enligt råd från Jeshua!

Ett av de viktigaste budskapen till medmänniskorna var ”Den himmelska skatten”, kan du förklara hur han menade?

Jill: ”Den himmelska skatten”, som Jeshua och Mariammi talade till folket om, finner du inte utanför dig själv – utan inom dig, men det är upp till var och en att förstå det! Som tidigare sagts: Varje människa består av treenigheten: kropp-själ-ande. Vi skapar på tre plan: den fysiska kroppen är verktyget för att skapa en ny kunskap i det liv du just lever i – för att bygga upp ditt själsmedvetande med och för att det i sin tur skapar insikten om ditt Högsta jag. Den självuppnådda medvetenheten får dig att förstå att du i din treenighet är Hel Ande, att vara Hel Ande är KÄRLEK – detta är den himmelska skatten!

Modern och Fadern är Hel Ande (Gud) och i dem är vi alla EN. Genom själen har du kommunikation med alla dina tidigare liv och alla kunskaper du bär med dig! Anden är kontakten mellan själen och kroppen. Anden är den som du uttrycker din andlighet med. Det är den som är kanalen till och har kommunikation med Gud. Det är Anden som knyter oss samman i Livets väv – där är vi alla Ett!

Hur menade Jeshua att freden kan skapas?

Jill: Jeshua sa till folket: ”Inte genom att göra fred utan genom att vara fredlig når vi i slutändan fred med varandra.” Till de människor som slutit upp kring honom sa han ofta: ”Följ vårt exempel, skapa er ett fridsamt varandetillstånd. Det genererar ringar på vattnet.” Fred kan inte uppnås genom krig. Krigiskt beteende genererar inte önskvärda ringar på vattnet och blir till en våldsspiral utan slut! Det är bara att se i backspegeln: hur mycket människan än har fört krig så har vi aldrig vunnit varaktig fred!

Jeshua sa: ”Det är i sjukdomen känslorna sitter”, hur ska man tolka det?

Jill: På samma sätt som att Livets Väv (jordens DNA-system) påverkas av människornas beteende på jorden, påverkas även människans DNA-system genom att vi ärver det genetiska beteendet i släktleden som orsakar sjukdomen.

– Kan man inte ändra på det genom att hela den genetiska koden och ändra sin livsstil? undrar Gunilla.

Jeshua förklarade: Guds största gåva till människorna är den fria viljan, ”som utan krav låter varje själ vandra sin egen väg till fullkomlighet.” Kan du förklara det?

Jill: Som Jeshua sa till folket: ”Jag plöjer fåran men det är du som bestämmer vad som ska sås i den. Var och en får lov att söka Gud på sitt eget sätt och uttrycka sin egen trosvisshet. Jag förborgar Modern och Fadern i mitt hjärta och uttrycker min tro om dem på mitt vis.” För tack vare alla liv vi lever i kommer vi till slut att få insikten och bli medvetna om Vem och Vad vi är, att vi är Ett med Skaparen och Alltet!

Tillbaka